ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಡಿಎಸ್ಪಿ ಟಿ ವಿ ಸುರೇಶ್

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಟಿವಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹದೀಪ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ್ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಬೀಜಗಳ ಹಗರಣ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಟಿ…

Read More